Duyurular
   22 Mayıs Pazar Hz. Mehdi'nin kutlu doğumu.

   19 Mayıs Perşembe Kerbela şehidi İmam Hüseyin'in oğlu Hz. Ali Ekber'in kutlu doğum günü.

   13 Mayıs Cuma İmam Zeynel Abidin'in mübarek doğumu.

   12 Mayıs Perşembe Kerbela sakisi hz. Ebul fazl Celal Abbas'ın kutlu doğum günü.

   11 Mayıs Çarşamba İmam Hüseyin'in kutlu doğumu.

   11 Mayıs Çarşamba İmam Hüseyin'in kutlu doğumu.

   4 Mayıs Çarşamba Peygamberimizin biseti ve peygamberliğe seçilişi.

   4 Mayıs Çarşamba Peygamberimizin amcası, Hz. Ali'nin babası Hz. Ebu Talib'in vefatı.

   4 Mayıs Çarşamba Peygamberimizin amcası, Hz. Ali'nin babası Hz. Ebu Talib'in vefatı.

   3 Mayıs Salı İmam Musa Kazım'ın Şehadeti.

   23 Nisan Cumartesi Kerbelanın kadın kahramanı Hz. Zeyneb'in şehadeti.

   21 Nisan Perşembe Hz. Ali'nin kutlu doğum günü.

   14 Nisan Perşembe Regaib Gecesi

   11 Nisan pazartesi İmam Ali Naki'nin şehadeti.

   8 Nisan Cuma bir rivayete göre İmam Muhammed Bakır'ın kutlu doğum günü.

   8 Nisan Cuma üç ayların başlangıcı ve Recep Ayına giriş.

   LA İLAHE İLLALLAH, MUHAMMEDUN RESULULLAH, ALİYYUN VELİYYULLAH

   ALEVİLİK İSLAMIN ÖZÜDÜR

   17 Nisan Pazar İmam Hüseyin'in oğlu kerbelanın altı aylık şehidi Hz. Ali Askerin kutlu doğum günü.

   18 Nisan Pazartesi İmam Muhamemd Taki'nin kutlu doğum günü.

   26 Nisan Salı Peygamberimizin oğlu Hz. İbrahim'in 16 aylıkken vefatı.

   2 Mayıs Pazartesi Hz. Ali'nin mübarek eliyle Hayber kalesinin fethedilmesi.

Anket
Sizce Gadiri Hum'da Ne Oldu?
  • Hz. Muhammed s.a.a Allah'ın emriyle Hz. Ali'yi kendisinden sonra halife seçti.
  • Hz. Muhammed s.a.a Müslümanlara Hz. Ali'yi sevmelerini emretti.
  • Bilmiyorum
Video Galerisi
Alıntı Yazılar
Soner Yalçın
Panama Belgeleri’nin sırrı bu mektupta

Hüsnü Mahalli
Hüsnü Mahalli: Yok olmanın hafifliği

Fehim Taştekin
Kürt hesabı!

Alptekin Durusunoğlu
Suudilerin Hizbullah’a armağanı

Son Dakika Haber
    Sorunun Kaynağı Amerika'nın 'Âkilleri'!

Tarih : 22.04.2013 21:37:19

Sorunun Kaynağı Amerika'nın 'Âkilleri'!

Şu gerçeği görmek gerek!

Yıllardır bu milletin başındaki adamlar satın alınıyor, ekonomisi, savunması, eğitimine el konuluyor, medya ile zehir zerkediliyor; ama yine de bu millet PES demiyor. Direncini kaybetmiyor, en olmayacak zamanda ‘Hadi oradan!’ deyiveriyor.

İşte bu nedenle yüz yıl önce olduğu gibi NASİHAT HEYETLERİ, ÂKİL İNSAN SÜRÜLERİ; milleti, 'İKNA ODALARI'na almaya karar verdi. ‘Akil insan’ adı altında Batı beslemesi ‘aydınlar’ yollara düştü... Öte yandan Tayyip Bey milletvekilleri arasından ‘öz akiller’ heyetini de milleti ikna için görevlendirdi!..

Bu heyetlerin fikir babası Vamık Volkan adlı ABD istihbaratının psikolojik savaş harekat komutanı... Önce Ekopolitik adlı oluşumla deneme gezileri yaptırmıştı. Şimdi Türk Milletinin yok edilme süreci için ikna heyetlerinin beyin yıkama faaliyetini yönetiyor!

Milleti Aptal yerine koyarak Anadolu’yu turlayan ‘ihanet şebekeleri’ her gittikleri vatan köşesinde ‘secaat arzederken sirkatlerini’ ağızlarından kaçırıveriyorlar!

"Tüm Türkiye özerk yapılara ayrılmalı. Sadece Kürtlere özerklik verilmesi yeni bir sorun da yaratabilir. Kürtlere verilen haklardan yararlanamayan başka kesimler bu kez sorun çıkartabilir. Eğer bu süreç başarıya ulaşmazsa, Kürtler umutlarını, güvenlerini kaybederlerse Türkiye bir felakete sürüklenir. Her gün AVM’lerden, alışveriş merkezlerinden ceset parçaları üzerimize gelir, kana bulanırız"

Satılık basın bile baştacı âkillerin sakil beyanlarını saklayamıyor. Batı'nın hoparlörleri görevlerini manşet manşet açıklıyor:

Baskın Oran Efendi (!) ‘çözümü’ söylüyor; tehdidi ekliyor!..

Can Paker başkanlığında Malatya’da akıl dağıtan heyetteki Zübeyde Teker PKK’ya tazminat istemini dillendiriyor:

“PKK’ya iadeyi itibarın yanı sıra tazminat ödenmesi, tekke ve zaviyelerin açılması ve seçim barajının düşürülmesi ve genel affın çıkması gibi çok çeşitli talepler dinledik.”

Kerry’nin ‘akil’i Baskın Oran efendi İzmir Urla'da:

"Başımıza bela olan 'Ulus Devlet'ten kurtuluyoruz; 'Cumhuriyet'i demokratik olarak yeniden kuruyoruz" diyor!..

Konya’ya gönderilen şebekeden Celalettin Can, "Devleti yıkacağız!" diye gürlüyor!

Diyarbakır’da Kezban Hatemi’nin, Murat Belge’nin, Etyen Mahcupyan’ın dahil olduğu heyet, "Öcalan’a özgürlük!" diye çığırıyor...

Kandil’den terör örgütü elebaşısı Duran Kalkan "eli tetikte süreci izlediklerini" beyan ediyor!

Barış, barış diye gıdaklayan, ‘akil sanatçılar’ elleri tetikte teröristlerin karşısında eli kolu bağlanmış, 'Türk Ordusu'nun silahına gül takıyor!..

Bütün bunları ilk kez yaşamıyoruz!..

1919 baharında yurdun çeşitli yerlerinde düş­man güç­le­re karşı vatan top­rak­la­rı­nı ko­ru­mak ama­cıy­la kong­reler top­lan­maktaydı... Bu hareket kısa zamanda millette karşılığını bulunca ihanet odakları İngiliz tavsiyesiyle 'İKNA' heyetleri oluşturmuştu!..

Amaç: Halka, gay­ri­müs­lim­ler­le iyi ge­çin­me­le­ri­ni ve Dünya Sa­va­şı’nı ka­za­nan ül­ke­le­rin as­ker­le­ri­ne karşı gel­me­me­le­ri­ni öğüt­le­mekti! Şehzade Abdürrahim Efendi başkanlığında yola revan olan heyet halkın büyük tepkisi ile karşılaşmış; ama Bab-ı Ali, halkın heyeti bağrına bastığını yazmıştı!

Balıkesir ve Aydın’da İhanet heyeti kovulmaktan beter edilmişti...

Aydın’da halk, Şehzade ve heyetini karşılamaya gelmeyince Esad Hoca suçlanmış ve Şehzade’nin karşısına getirilmişti.

Hüsamettin Ataman yazıyor:

“Şeh­za­de, ho­ca­ya, 'Şeh­za­de’yi bir mi­sa­fir sı­fa­tıy­la olsun kar­şı­la­ma­nız ge­rek­mez mi?' diye sorar. Hoca’nın ce­va­bı, Şeh­za­de’de Bur­ha­ni­ye’de­kin­den çok daha büyük bir şok et­ki­si yapar.
Esat Hoca şöyle der: 'Efen­di haz­ret­le­ri… Ge­li­şi­ni­zin ne­de­ni­ni bil­di­ği­miz için kar­şı­la­ma­ya gel­me­dik. Bizim na­si­ha­ta ih­ti­ya­cı­mız yok­tur. Na­si­ha­tı biz­le­re değil, bizi eko­no­mik yön­den öl­dür­me­ye ça­lı­şan­la­ra ver­me­niz la­zım­dır.”


Bugün de Türk milleti bu besleme heyete gerekli cevabı aynen böyle vermektedir. Cevabın gerisi de gelecektir! Amerika'nın, İngiltere’nin yol haritası ellerinde, kanlı bir ‘barış’ türküsü dillerinde, anaların gözyaşlarının sel olacağı bir gelecek için halkı ikna salonlarına çekenler bu milletin çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyorlar!

SORUNU YARATANLAR SORUNA DEVÂ OLMAZLAR!..

Sorun ancak onu yaratanlara gereği yapılınca ortadan kalkar!..

Banu AVAR, 15 Nisan 2013
banuavar@superonline.com