Duyurular
   22 Mayıs Pazar Hz. Mehdi'nin kutlu doğumu.

   19 Mayıs Perşembe Kerbela şehidi İmam Hüseyin'in oğlu Hz. Ali Ekber'in kutlu doğum günü.

   13 Mayıs Cuma İmam Zeynel Abidin'in mübarek doğumu.

   12 Mayıs Perşembe Kerbela sakisi hz. Ebul fazl Celal Abbas'ın kutlu doğum günü.

   11 Mayıs Çarşamba İmam Hüseyin'in kutlu doğumu.

   11 Mayıs Çarşamba İmam Hüseyin'in kutlu doğumu.

   4 Mayıs Çarşamba Peygamberimizin biseti ve peygamberliğe seçilişi.

   4 Mayıs Çarşamba Peygamberimizin amcası, Hz. Ali'nin babası Hz. Ebu Talib'in vefatı.

   4 Mayıs Çarşamba Peygamberimizin amcası, Hz. Ali'nin babası Hz. Ebu Talib'in vefatı.

   3 Mayıs Salı İmam Musa Kazım'ın Şehadeti.

   23 Nisan Cumartesi Kerbelanın kadın kahramanı Hz. Zeyneb'in şehadeti.

   21 Nisan Perşembe Hz. Ali'nin kutlu doğum günü.

   14 Nisan Perşembe Regaib Gecesi

   11 Nisan pazartesi İmam Ali Naki'nin şehadeti.

   8 Nisan Cuma bir rivayete göre İmam Muhammed Bakır'ın kutlu doğum günü.

   8 Nisan Cuma üç ayların başlangıcı ve Recep Ayına giriş.

   LA İLAHE İLLALLAH, MUHAMMEDUN RESULULLAH, ALİYYUN VELİYYULLAH

   ALEVİLİK İSLAMIN ÖZÜDÜR

   17 Nisan Pazar İmam Hüseyin'in oğlu kerbelanın altı aylık şehidi Hz. Ali Askerin kutlu doğum günü.

   18 Nisan Pazartesi İmam Muhamemd Taki'nin kutlu doğum günü.

   26 Nisan Salı Peygamberimizin oğlu Hz. İbrahim'in 16 aylıkken vefatı.

   2 Mayıs Pazartesi Hz. Ali'nin mübarek eliyle Hayber kalesinin fethedilmesi.

Anket
Sizce Gadiri Hum'da Ne Oldu?
  • Hz. Muhammed s.a.a Allah'ın emriyle Hz. Ali'yi kendisinden sonra halife seçti.
  • Hz. Muhammed s.a.a Müslümanlara Hz. Ali'yi sevmelerini emretti.
  • Bilmiyorum
Video Galerisi
Alıntı Yazılar
Soner Yalçın
Panama Belgeleri’nin sırrı bu mektupta

Hüsnü Mahalli
Hüsnü Mahalli: Yok olmanın hafifliği

Fehim Taştekin
Kürt hesabı!

Alptekin Durusunoğlu
Suudilerin Hizbullah’a armağanı

Son Dakika Haber
    12 İmam Öğretisinde Selamın Önemi

Yazarı : Özgür ARAPOĞLU | Tarih:29.04.2014 10:12:30

Medeniyet ve köklü kültüre sahip her toplum sosyal diyalog ve karşılaşmalarda konuşmanın başında bazı özel davranışları kendinde barındırır. Kuran ayetleri ve 12 İmamın hadislerine baktığımızda da İslam’ın sosyal hareket ve davranışlarında başında “Selam” verilmesini önemsediğini görmekteyiz. Allah Kuran’da Enam Suresinin 54. ayetinde yüce Peygamberimize s.a.a şöyle buyurmaktadır: “Bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, onlara de ki: "Selam olsun size.”

Peygamberimiz ve 12 İmamlarda yaşantılarında bu güzel insani davranış ve adeti yaşatmışlardır. Öyle ki peygamberimiz karşılaştığı her Müslümana erkek olsun kadın olsun hatta çocuklara bile selam verirdi ve hiç kimse selam vermede Onun ondan önce davranmazdı.

Ehlibeyt ve 12 İmama gönül veren her Müslüman da bu İslami geleneği sürdürmeli ve karşılaştığı inanan kardeşine selam vermelidir. Selamın toplumsal bağları güçlendirme ve karşılıklı güvene dayalı bir diyalog kurmadaki etkisi de çok büyük ve göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Karşılaştığınız zaman birbirinize selam verin.”

 Selamın Önemi

İslam kültüründe selamın önemi çok büyüktür. 12 İmamlardan gelen hadislerin dilinde selam alçakgönüllülüğün göstergesi olarak belirtilmektedir. Selam veren kişi kendisini diğer insanlarla aynı statüde görerek hangi konumda olsun kendisi için yalancı bir kişilik oluşturmaz, kendini diğerlerinden üstün görmez. Böylece diğer insanlarla daha çabuk kaynaşır, dostluk ve samimiyete dayalı bir bağ kurar. Neticede gurur ve kibirden uzak kalır. İmam Cafer Sadık a.s. şöyle buyurmuştur: “Alçakgönüllülüğün belirtilerinden birisi de karşılaştığın kişiye selam vermendir.”

Selam vermek inanan toplumda dostluk ve kardeşlik ruhunu aşılar. Bunun öneminde dolayı bu ruhun aşılanmasında öncü olan kişinin yani selam verenin mükâfatı da Allah katında daha büyüktür. İmam Hüseyin a.s. şöyle buyurmuştur: “Selamın yetmiş sevabı vardır, altmış dokuzu verenin bir tanesi de alanındır.”

Böylelikle selam veren kişi Allah’ın rahmetine daha yakındır ve özel ilahi inayet kapsamındadır. Selam veren kişi gurur, kibir ve kendini beğenmişliği bir kenara bırakıp Müslüman kardeşine selam vererek onun gönlünü aldığında Allah’ın rıza ve rahmetine nail olmuştur. Peygamberimiz s.a.a şöyle buyurmuştur: “Selam vermek ve güzel konuşmak Allah’ın mağfiret ve bağışlamasının nedenlerindendir.”

Selam veren ve selama başlayan kişi Allah’a ve Peygamber en yakın olanlardandır. İmam Cafer Sadık a.s da buyurmuştur: “ Selama başlayan kişi Allah’a ve Resulüne en yakın kişidir.”

Müslümanlar ilahi eğiti ve öğretiler uyarınca birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerine selam vermelidirler. Peygamberimiz s.a.a şöyle buyurmuştur: “Her kim selam vermeden söze başlarsa ona cevap vermeyin.”

Genel olarak bir Müslümanın başka bir Müslümana karşılıksız, zahmetsiz ve sorunsuz olarak verebileceği en kolay şey selamdır. Bundan dolayı hadislerde selam vermeyen kişiler cimri olarak nitelendirilmişlerdir. Peygamberimiz s.a.a şöyle buyurmuştur: “İnsanların en cimrisi selam vermede cimrilik yapandır.”

   

 Selam vermenin adabı:

Her İslami sünnet ve adette olduğu gibi Selam vermenin de bazı adap ve kuralları vardır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz.

1- Küçükler büyüklere selam vermeli.

2- Yürüyenler duran ve oturanlara selam vermeli.

3- Sayıca az olanlar çok olanlara selam vermeli.

İmam Cafer Sadık a.s şöyle buyurmuştur: “Küçük büyüğe, yolcu durana ve sayıca az olanlar çok olanlara selam vrsin.”

4- Selamı yaymak için elimizden geleni yapmalıyız.

Peygamberimiz s.a.a buyuruştur: “Size dünya ve ahret ehlinin en hayırlı ahlakını haber vereyim mi?” Evet ey Allah’ın elçisi denildiğin şöyle buyurmuştur: “Selamı dünyada yaymaktır.”

5- Selama uygun bir şekilde yada daha güzel bir şekilde karşılık vermeliyiz.

Allah Teala Kuran’da Nisa Suresinin 86. Ayetinde şöyle buyurmuştur: “Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin.” Selama karşılık  vermek; “Selamun Aleykum” dendiğinde “Aleykum Selam” demek ve selama güzel karşılık vermek ise; “Selamun Aleykum” dendiğinde “Aleykum Selam ve Rahmetullahi ve Berakâtuh” demektir.

6-  Selam vermede eşit  davranmalıyız.

İnsan karşısındaki kişinin zengin, fakir; bilgili, cahil; büyük, küçük; makam sahibi ve sıradan olup olmadığına bakmaksızın konum, değer ve makamı ne olursa olsun aynı derecede selam vermeli ve almalıdır.

 

Yasak Selamlar:

Bazı durumlarda selam vermek doğru değildir ve 12 İmamdan gelen hadislerde yasaklanmıştır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz;

1- Eğer birisi toplumda utanmadan çekinmeden ve kimseden perva etmeksizin açıkça günah işliyorsa böyle kimselerle selam kesilmelidir. Örneğin: Açıktan haram olduğunu bildiği halde , içki içen, kumar oynayan, faiz yiyen, zina yapan vs.

2- Bazı meşguliyetlerden dolayı selam verildiğinde kişinin dikkatinin dağılması ve yaptığı işi bozmasına sebebiyet verileceği zaman selam vermekten kaçınmalıyız. Örneğin: Namaz kılan kişiye selam verildiğinde şaşırmasına neden olduğu ve ders verilen veya konuşma yapılan bir yere girildiğinde selam verildiği takdirde orada bulunanların dikkatinin dağılması durumu vs.

3- Selam verildiği takdirde fesat oluşabileceği durumlarda selam vermekten kaçınmalıyız. Örneğin bir erkeğin genç bir kıza ve bir bayanın genç bir erkeğe selam vermesi durumunda onu günah ve hataya sevkedeblecek bir durum söz konusu olduğunda. Hz. Ali a.s. herkes eselam vermesine rağmen evlenmemiş kızlara selam vermezmiş bunun nedeni sorulduğunda şöyle buyurmuştur: “Sesini duyduğu zaman etkilenmekten ve sevap alma yerine zarar edeceğimden korktuğum için (selam vermiyorum.”

 

 Selam Vermenin Hükümleri

1- “Selamı vermek sünnettir ancak selamın cevabını vermek farzdır.

2- “Namazda bile olsak selam verildiğinde selam veren kişinin sözün aynını söyleyerek selamın cevabını vermeliyiz ve namazımıza kaldığımız devam etmeliyiz. İmam Rıza a.s şöyle buyurmuştur: “Her kim fakir bir Müslümanı görürde ona selam verirken zengin kişiye verdiğinden farklı şekilde selam verirse kıyamet günü Allah Azze ve Celle ile kendisine öfkeli olduğu halde görüşür.

3- “Selam sadece Müslümana verilir ve Müslüman olmayana selam verilmez.

4- “Erkek erkeğe, kadın kadına, erkek kadına ve kadında erkeğe selam verebilir.

5- Bir topluluğa karşı seam verildiğinde bir kişini cevap vermesi yeterlidir. Amam eğer selam veren kişi “Selamun Aleykum Cemien” diyerek orada bulunan herkesi tek tek kasteder ise herkesin karşılık vermesi gerekir.